031-121 850 | 076-24 58 594 info@vasaflytt.se

Vasa Flytt + GPL

Vasa Flytt är en fusion av två äldre företag som nu har gått ihop, Vasa Flytt som grundades 2006 och GPL (Göteborgs paketerings lager) som grundades 1981. På Vasa Flytt arbetade man huvudsakligen med flytt och GPL sysslade med magasinering av bohag samt arkivförvaring.

Vi bestämde oss för att förena dessa två företag i strävan om att kunna erbjuda kompletta lösningar till våra kunder. Vad som utmärker oss från andra flyttfirmor i Göteborg är vår flexibilitet. Vi försöker alltid anpassa våra tjänster utifrån varje specifik kunds önskemål. Utöver det är vi även punktliga, försiktiga och mycket erfarna inom området.

 

Våra tjänster:

Miljö

Miljö är ett viktigt ämne för oss och vi försöker därför göra vad vi kan för att påverka den så lite som möjligt. Vi försöker köra miljöklassade bilar som är bränslesnåla och vi samarbetar med olika välgörenhetsorganisationer, samt försöker minimera miljöpåverkan genom att ta hand om möbler och andra saker våra kunder inte längre vill ha.

 

Säkerhet

Även säkerhet är ett viktigt ämne för oss. Vi ser till att inga utav våra bilar är äldre än 6 år, för att ha möjlighet att erbjuda våra kunder så säkra transporter som möjligt. Vi använder modern utrustning som underlättar arbete för våra anställda och minimerar skaderiskerna för personal och gods vi hanterar.

Välkommen till Vasa flytt för en komplett flyttservice där du inte enbart får hjälp med flytten, utan även med flyttstädningen och magasineringen om så önskas. Du som kund sätts alltid i första hand hos oss!